Projekt Solkol

Elektricitet som skapas från soltak och vindkraft bidrar till allt större variationer i tillgång och pris. Projektidén bygger på att använda effektöverskott som uppstår från solenergi för att tillverka biokol från lantbrukets överblivna biomaterial.

Biokol har många fördelar vid odling, då det kan övervinna eller lindra jordbegränsande faktorer och därmed främja grödors tillväxt och utveckling. Det kan handla om odling inom jordbruk, trädgårdar, fotbollsplaner, växtlighet med onaturlig omgivning som till exempel träd i stadsmiljö. I detta projekt ska det användas vid försöksodling av potatis.

Att tillverka och använda biokol på ett hållbart sätt skapar ett kretslopp som binder kol. Förutom att dessa positiva effekter, öppnar det också marknaden för kolsänksrätter och kan därmed göra biokolet mer lönsamt!


Projekt Solkol var en del av Hushållningssällskapets tävling Agtech Challenge 2021.
Läs mer på vår sida om tidigare projekt.