Envinn Biokol

Envinn Biokol är ett initiativ med visionen att vara med när användning av biokol växer i samhället och blir en del av framtiden.

Sidan Envinn Biokol har som mål att sprida information om och skapa intresse för just biokol. Syftet är etablera oss i området biokol därför att vi tror på tekniken. Biokoltekniken kan kombinera förbättrad tillväxt för till exempel djur och växter med klimatnytta.


Läs mer om hur vi ser på det klimatpositiva biokolets nyttor på Envinn Biokol.