Innovation

Innovation kommer av latinets innovare, som betyder "att förnya": idéer, beteenden och tillvägagångssätt vinner insteg och sprids i samhället. Fritt ur Wikipedia och Nationalencyklopedin
 

Inspiration till innovation

Ny kraft att förnya sig själv får man lätt av denna härliga inspirationsfilm från inknowation


Några länkar till sidor med aktuella innovationer (öppnas i nytt fönster):

Tidningen Ny Teknik 


Varifrån bra idéer kommer av Steven Johnson