envinn

Innovation för hållbar utveckling

Hem

Konsultfirman Envinn startades 2017.

Affärsidén är att återanvända erfarenheter från innovation, forskning och utveckling i teknikindustri till nya och framtida projekt inom grön och hållbar utveckling


Envinn erbjuder tjänster inom system- och verksamhetsutveckling:

  • Innovation och nya produkter/koncept
  • Systemutveckling, modellering & simulering
  • Informationsflöden & digitalisering
Vid teamarbete anammas metoder så som:
  • Praktiskt projektledning, förändringsledning
  • Behovsanalys, agil metodik

Sektorer där vi har kunskap:

  • Hållbar energi: effektivisering & produktion
  • Utveckling inom grön näring
  • Datormiljöer & informationssystem
Typiska problemområden och utmaningar är att analysera produktens eller systemets användning, säkerhet, prestanda och energi under olika delar av sin livscykel. Enkla metoder kan användas som praktisk problemlösning, eller mer avancerade metoder som modellering & simulering och/eller experiment & test.
Modeller är ofta ett oumbärligt beslutsstöd för att fatta rätt beslut vid 
utveckling av produkter och tjänster.


Bilder från pixabay(dot)com
Web-hotell: Miss Hosting